صفحه ها
دسته
وبلاگ من در بلاگفا
عکس من
وبلاگهاي دوستان
ورودي هاي پنجره اميد
معرفي وب سايت هاي پرطرفدار
سايتهاي دوستان
لينك هاي دسترسي سريع
مطالب من در ثبت مطالب روزانه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 907358
تعداد نوشته ها : 1492
تعداد نظرات : 398
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي

هفته چهاردهم(اول برگشت)       چهارشنبه ۱۱/۱۰/۸۷

بیم مازندران - فولاد ارومیه
پیکان تهران - شهرداری همدان
گل گهر سیرجان - سایپا تهران
بانک صادرات ایران - پادیسان گنبد 
برق کرمان - داماش گیلان 
سنگ آهن بافق - پتروشیمی بندر امام 
ارتعاشات صنعتی - دانشگاه آزاد تهران


* هفته پانزدهم(دوم برگشت)       شنبه ۲۱/۱۰/۸۷

شهرداری همدان - بیم مازندران
پتروشیمی بندر امام - فولاد ارومیه
سایپا تهران - داماش گیلان
بانک صادرات ایران - دانشگاه آزاد تهران
گل گهر سیرجان - پیکان تهران
پادیسان گنبد - سنگ آهن بافق
ارتعاشات صنعتی - برق کرمان


* هفته شانزدهم(سوم برگشت)     چهارشنبه ۲۵/۱۰/۸۷

بیم مازندران - پتروشیمی بندر امام
شهرداری همدان - گل گهر سیرجان
فولاد ارومیه - پادیسان گنبد
برق کرمان - بانک صادرات ایران
داماش گیلان - پیکان تهران
دانشگاه آزاد تهران - سنگ آهن بافق
ارتعاشات صنعتی - سایپا تهران


* هفته هفدهم(چهارم برگشت)      یکشنبه ۲۹/۱۰/۸۷

گل گهر سیرجان - بیم مازندران
پادیسان گنبد - پتروشیمی بندر امام
داماش گیلان - شهرداری همدان
سنگ آهن بافق - برق کرمان
فولاد ارومیه - دانشگاه آزاد تهران
بانک صادرات ایران - سایپا تهران
ارتعاشات صنعتی - پیکان تهران


* هفته هجدهم(پنجم برگشت)      چهارشنبه ۲/۱۱/۸۷ 

بیم مازندران - پادیسان گنبد
گل گهر سیرجان - داماش گیلان
سایپا تهران - سنگ آهن بافق
برق کرمان - فولاد ارومیه 
دانشگاه آزاد تهران - پتروشیمی بندر امام
بانک صادرات ایران - پیکان تهران 
شهرداری همدان - ارتعاشات صنعتی


* هفته نوزدهم(ششم برگشت)        چهارشنبه ۹/۱۱/۸۷

داماش گیلان - بیم مازندران 
پتروشیمی بندر امام - برق کرمان 
شهرداری همدان - بانک صادرات ایران
پیکان تهران - سنگ آهن بافق
پادیسان گنبد - دانشگاه آزاد تهران
فولاد ارومیه - سایپا تهران
ارتعاشات صنعتی - گل گهر سیرجان


* هفته بیستم(هفتم برگشت)         یکشنبه ۱۳/۱۱/۸۷

بیم مازندران - دانشگاه آزاد تهران
گل گهر سیرجان - بانک صادرات ایران
سنگ آهن بافق - شهرداری همدان 
سایپا تهران - پتروشیمی بندر امام
برق کرمان - پادیسان گنبد
فولاد ارومیه - پیکان تهران
برق کرمان - ارتعاشات صنعتی


* هفته بیست و یکم(هشتم برگشت)         چهارشنبه ۱۶/۱۱/۸۷

بیم مازندران - ارتعاشات صنعتی تهران
بانک صادرات ایران - داماش گیلان 
سنگ آهن بافق - گل گهر سیرجان
شهرداری همدان - فولاد ارومیه
دانشگاه آزاد - برق کرمان
پیکان تهران - پتروشیمی بندر امام
پادیسان گنبد - سایپا تهران


* هفته بیست و دوم(نهم برگشت)

برق کرمان - بیم مازندران
داماش گیلان - سنگ آهن بافق
فولاد ارومیه - گل گهر سیرجان
پتروشیمی بندر امام - شهرداری همدان
پادیسان گنبد - پیکان تهران
سایپا تهران - دانشگاه آزاد تهران
ارتعاشات صنعتی - بانک صادرات ایران


* هفته بیست و سوم(دهم برگشت)

بیم مازندران - بانک صادرات مشهد
سایپا تهران - برق کرمان
فولاد ارومیه - داماش گیلان 
شهرداری همدان - پادیسان گنبد
گل گهر سیرجان - پتروشیمی بندر امام
دانشگاه آزاد تهران - پیکان تهران
سنگ آهن بافق - ارتعاشات صنعتی


* هفته بیست و چهارم(یازدهم برگشت)

بیم مازندران - سایپا تهران
پتروشیمی بندر امام - داماش گیلان
دانشگاه آزاد تهران - شهرداری همدان 
برق کرمان - پیکان تهران 
بانک صادرات ایران - سنگ آهن بافق
پادیسان گنبد - گل گهر سیرجان
ارتعاشات صنعتی - فولاد ارومیه


* هفته بیست و پنجم(دوازدهم برگشت)

پیکان تهران - بیم مازندران 
سنگ آهن بافق - فولاد ارومیه
پتروشیمی بندر امام - بانک صادرات ایران
گل گهر سیرجان - برق کرمان 
سایپا تهران - شهرداری همدان
داماش گیلان - دانشگاه آزاد تهران
پادیسان گنبد - ارتعاشات صنعتی


* هفته بیست و ششم و پایانی(سیزدهم برگشت)

بیم مازندران - سنگ آهن بافق
شهرداری همدان - برق کرمان
فولاد ارومیه - بانک صادرات ایران
داماش گیلان - پادیسان گنبد
دانشگاه آزاد تهران - گل گهر سیرجان
سایپا تهران - پیکان تهران
ارتعاشات صنعتی - پتروشیمی بندر امام

جمعه بیست و هفتم 10 1387
برنامه کامل دور برگشت رقابت های لیگ برتر بسکتبال

 

 

هفته اول(دور برگشت) :
دوشنبه ۷ - بهمن - ۸۷

بیم مازندران - هیئت بسکتبال شهرکرد
شهرداری گرگان - آرارات تهران
تراکتورسازی کردستان - صبا مهر تهران
هیئت بسکتبال لنگرود - ذوب آهن اصفهان
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - مهرام تهران
*** در هفته اول تیم لوله as شیراز استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته دوم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۱۰ - بهمن - ۸۷

پتروشیمی بندرامام - بیم مازندران
صبای مهر - دانشگاه آزاد تهران
 آرارات تهران - ذوب آهن اصفهان
لوله as شیراز - تراکتورسازی سنندج
مهرام تهران - هیئت بسکتبال لنگرود
هیئت بسکتبال شهرکرد - شهرداری گرگان
*** در هفته دوم تیم هیئت بسکتبال خراسان رضوی استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته سوم(دور برگشت) :
دوشنبه ۱۴ - بهمن - ۸۷

بیم مازندران - صبا مهر تهران
دانشگاه آزاد تهران - لوله as شیراز
آرارات تهران - مهرام تهران
هیئت بسکتبال لنگرود - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
ذوب آهن اصفهان - هیئت بسکتبال شهرکرد
پتروشیمی بندرامام - شهرداری گرگان
*** در هفته سوم تیم تراکتورسازی سنندج استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته چهارم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۱۷ - بهمن - ۸۷

لوله as شیراز - بیم مازندران
مهرام تهران - هیئت بسکتبال شهرکرد
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - آرارات تهران
تراکتورسازی سنندج - دانشگاه آزاد تهران
شهرداری گرگان - صبای مهر
ذوب آهن اصفهان - پتروشیمی بندرامام
*** در هفته چهارم تیم هیئت بسکتبال لنگرود استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته پنجم(دور برگشت) :
دوشنبه ۲۱ - بهمن - ۸۷

بیم مازندران - تراکتورسازی سنندج
آرارات تهران - هیئت بسکتبال لنگرود
هیئت بسکتبال شهرکرد - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
لوله as شیراز - شهرداری گرگان
پتروشیمی بندرامام - مهرام تهران
صبای مهر - ذوب آهن اصفهان
*** در هفته پنجم تیم دانشگاه آزاد تهران استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته ششم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۲۴ - بهمن - ۸۷

دانشگاه آزاد تهران - بیم مازندران
مهرام تهران - صبای مهر
هیئت بسکتبال لنگرود - هیئت بسکتبال شهرکرد
شهرداری گرگان - تراکتورسازی سنندج
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - پتروشیمی بندرامام
ذوب آهن اصفهان - لوله as شیراز
*** در هفته ششم تیم آرارات تهران استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته هفتم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۱ - اسفند - ۸۷

دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان
لوله as شیراز - مهرام تهران
هیئت بسکتبال شهرکرد - آرارات تهران
پتروشیمی بندرامام - هیئت بسکتبال لنگرود
تراکتورسازی سنندج - ذوب آهن اصفهان
صبا مهر تهران - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
*** در هفته هفتم تیم بیم مازندران استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته هشتم(دور برگشت) :
دوشنبه ۵ - اسفند - ۸۷

شهرداری گرگان - بیم مازندران
مهرام تهران - تراکتورسازی سنندج
پتروشیمی بندرامام - آرارات تهران
ذوب آهن اصفهان - دانشگاه آزاد تهران
هیئت بسکتبال لنگرود - صبا مهر تهران
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - لوله as شیراز
*** در هفته هشتم تیم هیئت بسکتبال شهرکرد استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته نهم(دور برگشت) :
جمعه ۹ - اسفند - ۸۷

بیم مازندران - ذوب آهن اصفهان
دانشگاه آزاد تهران - مهرام تهران
صبا مهر تهران - آرارات تهران
پتروشیمی بندرامام - هیئت بسکتبال شهرکرد
لوله as شیراز - هیئت بسکتبال لنگرود
تراکتورسازی کردستان - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
*** در هفته نهم تیم شهرداری گرگان استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته دهم(دور برگشت) :
دوشنبه ۱۲ - اسفند - ۸۷

مهرام تهران - بیم مازندران
آرارات تهران - لوله as شیراز
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - دانشگاه آزاد تهران
ذوب آهن اصفهان - شهرداری گرگان
هیئت بسکتبال شهرکرد - صبا مهر تهران
هیئت بسکتبال لنگرود - تراکتورسازی کردستان
*** در هفته دهم تیم پتروشیمی بندرامام استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته یازدهم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۱۵ - اسفند - ۸۷

بیم مازندران - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
شهرداری گرگان - مهرام تهران
دانشگاه آزاد تهران - هیئت بسکتبال لنگرود
صبا مهر تهران - پتروشیمی بندرامام
لوله as شیراز - هیئت بسکتبال شهرکرد
تراکتورسازی سنندج - آرارات تهران
*** در هفته یازدهم تیم ذوب آهن اصفهان استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته دوازدهم(دور برگشت) :
دوشنبه ۱۹ - اسفند - ۸۷

هیئت بسکتبال لنگرود - بیم مازندران
آرارات تهران - دانشگاه آزاد تهران
مهرام تهران - ذوب آهن اصفهان
پتروشیمی بندرامام - لوله as شیراز
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - شهرداری گرگان
هیئت بسکتبال شهرکرد - تراکتورسازی کردستان
*** در هفته دوازدهم تیم صبای مهر استراحت دارد.

------------------------------------------

هفته سیزدهم(دور برگشت) :
پنجشنبه ۲۲ - اسفند - ۸۷

بیم مازندران - آرارات تهران
هیئت بسکتبال شهرکرد - دانشگاه آزاد تهران
صبا مهر تهران - لوله as شیراز
ذوب آهن اصفهان - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
تراکتورسازی کردستان - پتروشیمی بندرامام
شهرداری گرگان - هیئت بسکتبال لنگرود
*** در هفته سیزدهم تیم مهرام تهران استراحت دارد.

جمعه بیست و هفتم 10 1387
X